U septembru su članovi Udruženja posjetili Republiku Makedoniju. U realizaciji ovog putovanja pomoć je pružio prof. dr Radoslav Grujić, predsjednik Udruženja.

Članovi Udruženja su posjetili više gradova, pa su tako posjetili fabriku koja se bavi proizvodnjom muških košulja „Albatros“ u Štipu, kao i vinariju „Popova kula“ u blizini Demir Kapije. Obišli su i Institut i proizvodni pogon za proizvodnju kompozitnih materijala „Mikrosam“ i fabriku za proizvodnju  jorgana, deka, jastuka i prekrivača „Comfy Angel“ u Prilepu, te fabriku vode, sokova i piva „Gorska“ u opštini Kavadarci.

Posjetu Makedoniji završili su posjetivši Ohrid.

 Fotografije sa ovog putovanja mozete vidjeti na linku

MAKEDONIJA 24. – 28. SEPTEMBRA 2014. GOD.