U periodu 23. – 26. aprila 2015. godine organizovana je stručna ekskurzija u Republici Mađarskoj. Ekskurzija je , pored kolega koji učestvuju u organizaciji, realizovana uz pomoć Ambasadora BiH Željka Janjetovića u Republici Mađarskoj i naše kolegice Vesne Matić.

Prvog dana, članovi Udruženja su posjetili Korivinus Fakultet u Budimpešti, odjeljenje za prehrambenu industriju. Istog dana posjetili su i Centralni istraživački institut za prehrambenu industriju i okolinu „NAIK – ÉKI“.

Narednog dana, posjete su se bazirale na industrijama, pa su tehnolozi bili u posjeti mesnoj industriji „SPAR Magyarország Kft“ i fabrici piva „Dreher Sőrgyárr Zrt. Kőbányai“.

Pored stručnih, tehnolozi su se upoznali i sa istorijom Budimpešte, a posjetu Republici Mađarskoj su završili posjetom Sent Andreji.

 Fotografije sa ovog putovanja mozete vidjeti na linku

MAĐARSKA 23. – 26. APRILA 2015. GOD.