Udruženje je u prvoj polovini aprila posjetilo Italiju. Posjetili su vinariju „47 Anni domini“, kao i poznatu proljetnu pijacu u Padovi. Zbog velikog odaziva kolega, italijanska preduzeća nisu izašla u susret Udruženju, te stoga nije bilo posjeta drugim industrijama.

Tokom boravka u Italiji, članovi Udruženja su posjetili Padovu, Veronu i Trst.

 Fotografije sa ovog putovanja mozete vidjeti na linku

ITALIJA 10. – 13. APRILA 2014. GOD.