Posjeta “Destilaciji” a.d. Teslić u sklopu RAISESEE projekta

26. novembra 2021. godine članovi UITRS zajedno sa profesorima, studentima i srednjoškolcima posjetili su hemijsku industriju “HI Destilacija” a.d. u Tesliću, u sklopu projekta “RAISESEE”. Ova fabrika sa preko 130 godina tradicije, zapošljava veliki broj naših kolega, inženjera tehnologije, te

RAISESEE PROJEKAT: Posjeta fabrici za reciklažu PET materijala “Omorika reciklaža” d.o.o. Doboj

Članovi Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, kao učesnici RAISESEE projekta, uspješno su organizovali posjetu u jednu od prvih fabrika za reciklažu PET ambalaže osnovanih u Bosni i Hercegovini. Iako se primijeti širenje ove vrste djelatnosti i od strane drugih kompanija,

Posjeta fabrici “Omorika Reciklaža” d.o.o. u Doboju

23. oktobra 2020. godine naše Udruženje, u sklopu “RAISESEE” projekta, organizovalo je posjetu srednjoškolaca, studenata, inženjera i profesora, fabrici “Omorika Reciklaža” d.o.o. u Doboj

UITRS u “RAISESEE” projektu

Udruženje inženjera tehnologije RS je u projektu koji finansira Berlinski fond "EIT raw materials" koji promoviše što bolje iskorištenje rudnih bogatstava tj. sirovina koje su u Evropi prilično zastupljene ali nedovoljno iskorištene. To podrazumjeva takođe i poštovanje ekoloških principa. RAISESEE

UITRS U PROJEKTU RAISESEE – RAW MATERIALS STUDENTS INTERNSHIPS IN EAST SOUTH EAST EUROPE

Udruženje inženjera tehnologije RS je od juna 2018. godine uzelo učešće u projektu RAISESEE Raw Materials Students Internships in East South East Europe. Članovi udruženja su učestvovali na prvom sastanku u Milanu (IT), na kome je prestavljen projekt koji će

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske u uspješnom međunarodnom konzorcijumu koji je dobio finansijsku podršku od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Jedan od važnijih ciljeva Udruženja jeste uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte koji imaju za cilj razvoj tehnologija iz domaćih sirovina i promociju nauke i tehnologije uopšte. Ovog proljeća je Udruženje učestvovalo u projektnoj aplikaciji pod nazivom „RAwMaterIalsStudents IntErnshipsin East