Udruženje inženjera tehnologije RS je u projektu koji finansira Berlinski fond “EIT raw materials” koji promoviše što bolje iskorištenje rudnih bogatstava tj. sirovina koje su u Evropi prilično zastupljene ali nedovoljno iskorištene. To podrazumjeva takođe i poštovanje ekoloških principa.
RAISESEE projekat je projekat koji ima za cilj rano regrutovanje mladih stručnjaka tj. srednjoškolaca pred kraj III razreda srednje škole (uglavnom tehničke, gimnazije i sl.) i njihovo motivisanje da studiraju neke od fakulteta (hemijski, tehnološki, rudarski, geološki i sl.), koji su usko vezani za iskorištavanje ove vrste sirovina, u cilju sticanja znanja i razvijanja  ove oblasti u svojoj zemlji i širenja na međunarodnu saradnju u toj oblasti. 
 
Uloga našeg Udruženja u ovom projektu je da organizujemo stručna putovanja posebno odabrane grupe đaka iz cijele republike, sa inženjerima tehnologije i hemičarima sa PMF-a, koji će im prenositi svoja znanja i iskustva i probati ih motivisati da upišu fakultete iz ovih oblasti, kao i pružiti pomoć da apliciraju za stručnu praksu u Milanu ili Sofiji koju mogu dobiti putem naše saradnje. Putovanja će biti realizovana u cilju posjete rudnicima i kompanijama sa naših područja koje se bave sirovinama ovog tipa (rudnik olova i cinka “Sase”- Srebrenica, kompanija “Alumina”- Zvornik i sl.).
Realizacija projekta je planirana u periodu 2018- 2022 god. 
 
Više o projektu možete pogledati na linku:
UITRS u “RAISESEE” projektu