Ljetna škola RawD Trip dovodi Ljetna skola sudentima od nivoa 4 semestra na više a koji se obrazuju u oblasti rudarstva, tehnologija materijala i zaštite okoline u Krakovu – važno rudarsko područje ESEE regije. Ljetna škola nudi master i bachelor studentima jedinstvenu priliku da se upoznaju sa različitim elementima lanca vrijednosti sirovina: od rudarstva preko prerade i upotrebe proizvoda do proizvodnje otpada, njihove recikliranja i ponovne upotrebe. Letnja škola je bazirana na bakarnoj rudi kao osnovnoj sirovini u high-tech tehnologiji. Stečeno iskustvo pomaže u promociji studentske zajednice među različitim univerzitetima i pruža mogućnost za stvaranje interakcije sa kompanijama sektora. Štaviše, RawD Trip, na duge staze, vodi ka stvaranju mapa kompanija u ESEE zemljama.

Ljetna škola RawD-Trip radi kao dio KIC programa za sirovine pod pokroviteljstvom Fakulteta za rudarstvo i geoinženjering (AGH University). Lider je EIT RawMaterials – CLC East.

Cilj je da se fokusira na praktične aspekte znanja. Stoga, nakon teoretskog uvoda, pet dana ljetne škole će se održati u Donjoj Šleziji – značajnom rudarskom regionu. Glavna tema pilot izdanja je COPPER. Tokom letnje škole bit će prilika da se posjete mjesta u različitim fazama proizvodnje bakra – u postrojenjima u vlasništvu KGHM Polska Miedź SA – od rudarskih iskopavanja do topionice i jalovišta, do mjesta gdje su iskrčena i revitalizovan. U drugoj sedmici, u Krakovu će biti prilika da se upoznate sa bakrenim proizvodima i aspektima upravljanja bakrenim otpadom.

Uz to, razmotrit će se i mogućnosti povećanja oporavka bakra od otpada, kao i mogućnost korištenja novih poslovnih modela u trgovini metalima, te kako ograničiti štetan utjecaj metala na okoliš. Važan aspekt škole će biti ispitivanje poslovnih pitanja.

Glavni kriteriji za regrutovanje su: završen semestar studija (viši što je bolji), prosjek svih semestara, organizaciona i izdavačka aktivnost (uključujući aktivnosti u naučnim krugovima, predavanja na studentskim sjednicama), kao i propratno pismo u kojem će kandidati prisutna motivacija za učešće u letnjoj školi, u vezi sa sirovinama.

Zapošljavanje traje do 30. juna 2019. godine. Organizatori su dužni da održavaju rodni paritet.

 

Opsirniji tekst procitajte na linku

RawD Trip ljetna škola u Krakovu za mlade stručnjake iz oblasti rudarstva