Čast nam je pozvati Vas na seminar koji će se održati 02. aprila 2016. godine sa početkom u 11 časova u Velikoj sali Privredne Komore Republike Srpske, u ulici Đure Daničića 1/II u Banjoj Luci. Seminar nosi naziv „Informisanje potrošača o hrani – Obaveze subjekata u poslovanju s hranom“. Seminar u organizaciji Udruženje inžinjera tehnologije RS, Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Agencije za sigurnost hrane BiH i Privredne Komore RS se održava na zahtjev velikog broja proizvođača hrane i obuhvatiće problematiku važećih propisa iz područja informisanja potrošača o hrani, označavanja hrane, obaveznih i dobrovoljnih informacija o hrani, navođenja hranjivih vrijednosti hrane i drugih obaveza.

Dnevni red Seminara:

 • Uvodna riječ predstavnika UITRS (Goran Vučić i Miroslav Tanasić)
 • Prezentacija glavnog sponzora seminara – „Regeneracija“ d.o.o.
 1. Propisi o označavanju informacija na upakovanoj hrani – deklarisanje (Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani, Službeni glasnik BiH, br. 68/13)
  Prof. dr Slavica Grujić, Tehnološki fakultet Banja Luka
 2. Implementacija Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani – mr Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH
 3. Deklarisanje namirnica u svrhu informisanja potrošača
  doc. dr Katica Arar, šef Odsjeka za deklarisanje u Agenciji za bezbjednost hrane BiH
 4. Označavanje hranjive vrijednosti hrane
  d.v.m. Emir Konjić, viši stručni saradnik u Agenciji za bezbjednost hrane BiH
 5. Uloga inspekcijskih organa u oblasti deklarisanja hrane – Milica Matijević, Inspektorat Republike Srpske, Inspekcija za hranu
 6. Praktični primjeri pitanja proizvođača hrane o deklarisanju hrane – Branislav Novaković, ABC Projekt, Banja Luka

Molimo sve zainteresovane učesnike seminara da nam potvrde svoj dolazak i učešće na seminaru, najkasnije do 25.03.2016. godine. Za sva pitanja kontakt osoba je Goran Vučić (065 610 000, e-meil: goran.vucic@unibl.rs). Planirano vrijeme održavanja seminara je do 14 sati.

Organizacioni odbor

SEMINAR „Informisanje potrošača o hrani – Obaveze subjekata u poslovanju s hranom“