U 2016. godini realizovano je jedno studijsko putovanje i to u Republici Crnoj Gori krajem aprila, tačnije 21. – 23. aprila 2016. godine. Prilikom realizacije ovog putovanja veliku pomoć nam je, pored kolegice Mirjane Dragoljić, pružio i Ambasador BiH u Crnoj Gori.
U Nikšiću su posjećeni: preduzeće „Nikšićki mlin“, pekara „Uniprom“ i mljekara „Srna“, a u Podgorici: „Centar za ekotoksikološka istraživanja“ i vinarija „Plantaže 13. Juli“. Stručni obilazak je završen posjetom „Forenzičkom centru“ u Danilovgradu.
Osim stručnih posjeta, članovi Udruženja su kratko obišli Nikšić i Podgoricu, a posjetili su i Skadarsko jezero.
Stručnu ekskurziju su uobličili posjetom manastiru Ostrog.

 Fotografije sa ovog putovanja mozete vidjeti na linku

CRNA GORA 21. – 23. APRILA 2016. GOD.