Удружење инжењера технологије је добровољна, друштвена, стручно-научна, интересна, професионална, ванстраначка организација инжењера технологије и њених организација у Републици Српској, отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду. Оснивачка скупштина Удружења инжењера технологије Републике Српске је одржана 28.11.2010. године у Мотелу Ћетојевић у Бањој Луци на којој је било присутно 110 инжењера. Скупштина је донијела на приједлог иницијативног одбора за оснивање Удружења оснивачки акт којим се оснива Удружење инжењера технологије Републике Српске. Имена и презимена оснивача:
1. Весна Вулин
2. Свјетлана Радусин
3. Радослав Грујић
4. Игор Милуновић
5. Раденко Ђурица
6. Мирослав Танасић
7. Милан Тодић
8. Драгољуб Сладојевић
9. Бране Новаковић

 

Приступница

Одлука о висини чланарине