Udruženje inženjera tehnologije je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Osnivačka skupština Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske je održana 28.11.2010. godine u Motelu Ćetojević u Banjoj Luci na kojoj je bilo prisutno 110 inženjera. Skupština je donijela na prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja osnivački akt kojim se osniva Udruženje inženjera tehnоlogije Republike Srpske. Imena i prezimena osnivača:
1. Vesna Vulin
2. Svjetlana Radusin
3. Radoslav Grujić
4. Igor Milunović
5. Radenko Đurica
6. Miroslav Tanasić
7. Milan Todić
8. Dragoljub Sladojević
9. Brane Novaković

Pristupnica

Odluka o visini članarine