Udruženje inženjera tehnologije je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za prijem članova ne samo tehnološke struke već i srodnih struka (hemičara, ekologa i dr.) i za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Osnivačka skupština Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, na kojoj je bilo prisutno 110 inženjera, održana je 28.11.2010. godine u Banjoj Luci. Na prijedlog inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja, Skupština je donijela osnivački akt kojim se osniva Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske. Prvi predsjednik Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, u periodu 2010. – 2014. god., je prof. dr Radoslav Grujić. Od novembra 2014. – 2018. godine predsjednik Udruženja je Miroslav Tanasić. Trenutni predsjednik UITRS je dr Miodrag Jazić.
Skupština je najviši organ Udruženja, a članovi skupštine su svi članovi Udruženja. Skupština ima predsjednika koji rukovodi njenim radom. Upravni odbor čine predsjednik Udruženja i 14 (četrnaest) članova koje bira Skupština Udruženja. Članovi Upravnog odbora po automatizmu su predsjednik Udruženja i predsjednici regionalnih članica (Bijeljina, Doboj, Prijedor, Istočno Sarajevo, Hercegovina i Banja Luka).

Ciljevi i zadaci Udruženja:

  • Okupljanje članova Udruženja radi razmjene stručnog znanja;
  • Obezbjeđenje odgovarajućeg statusa u društvu i unaprijeđenje društvenog ugleda inženjera tehnologije;
  • Njegovanje i razvijanje etike inženjerskog poziva;
  • Praćenje savremenog tehnološkog razvoja;
  • Doprinos u izradi tehničkih propisa i standarda, kao i drugih propisa od interesa za inženjersku profesiju;
  • Organizacija stručnih skupova i učešće na naučnim i stručnim savjetovanjima, konferencijama i drugim vidovima stručnog usavršavanja inženjera;
  • Podsticanje i pomaganje aktivnosti i inicijativa usmjerenih na očuvanje životne sredine;
  • Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  • Saradnja sa odgovarajućim društvenim, stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa;
  • Druge aktivnosti koje doprinose unaprijeđenju inženjerske profesije i razvoju društva.

Pristupnica

Odluka o visini članarine

Statut udruženja tehnologa