Удружење инжењера технологије Републике Српске

Удружење инжењера технологије је добровољна, друштвена, стручно-научна, интересна, професионална, ванстраначка организација инжењера технологије и њених организација у Републици Српској, отворена за пријем чланова не само технолошке струке већ и сродних струка (хемичара, еколога и др.) и за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду. Оснивачка скупштина Удружења инжењера технологије Републике Српске, на којој је било присутно 110 инжењера, одржана је 28.11.2010. године у Бањој Луци.

Новости