Удружење инжењера технологије је добровољна, друштвена, стручно-научна, интересна, професионална, ванстраначка организација инжењера технологије и њених организација у Републици Српској, отворена за пријем чланова не само технолошке струке већ и сродних струка (хемичара, еколога и др.) и за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду. Оснивачка скупштина Удружења инжењера технологије Републике Српске, на којој је било присутно 110 инжењера, одржана је 28.11.2010. године у Бањој Луци. На приједлог иницијативног одбора за оснивање Удружења, Скупштина је донијела оснивачки акт којим се оснива Удружење инжењера технологије Републике Српске. Први предсједник Удружења инжењера технологије Републике Српске, у периоду 2010. – 2014. год., је проф. др Радослав Грујић. Од новембра 2014. – 2018. године предсједник Удружења је Мирослав Танасић. Тренутни предсједник УИТРС је др Миодраг Јазић.
Скупштина је највиши орган Удружења, а чланови скупштине су сви чланови Удружења. Скупштина има предсједника који руководи њеним радом. Управни одбор чине предсједник Удружења и 14 (четрнаест) чланова које бира Скупштина Удружења. Чланови Управног одбора по аутоматизму су предсједник Удружења и предсједници регионалних чланица (Бијељина, Добој, Приједор, Источно Сарајево, Херцеговина и Бања Лука).

Циљеви и задаци Удружења:

  • Окупљање чланова Удружења ради размјене стручног знања;
  • Обезбјеђење одговарајућег статуса у друштву и унапријеђење друштвеног угледа инжењера технологије;
  • Његовање и развијање етике инжењерског позива;
  • Праћење савременог технолошког развоја;
  • Допринос у изради техничких прописа и стандарда, као и других прописа од интереса за инжењерску професију;
  • Организација стручних скупова и учешће на научним и стручним савјетовањима, конференцијама и другим видовима стручног усавршавања инжењера;
  • Подстицање и помагање активности и иницијатива усмјерених на очување животне средине;
  • Сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству;
  • Сарадња са одговарајућим друштвеним, стручним, привредним и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса;
  • Друге активности које доприносе унапријеђењу инжењерске професије и развоју друштва.

Приступница

Одлука о висини чланарине

Статут удружења технолога