Područna privredna komora Banja Luka u saradnji sa ABC Projektom iz Banje Luke organizuje predavanje na temu : Najvažnije promjene u „HACCP CODEX ALIMENTARIUS RCP General principles of food hygiene CXC 1-1969“, izdanje 2020, u prostorijama Komore, 26.05.2022. godine (četvrtak), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.

Obuka je namijenjena osobama koje su odgovorne za razvoj, implementaciju, nadzor i održavanje sistema upravljanja bezbjednošću hrane („HACCP“ sistema).

Više o seminaru možete naći ovdje.

Seminar: Najvažnije promjene u „HACCP CODEX ALIMENTARIUS RCP general principles of food hygiene CXC 1-1969“, izdanje 2020