21. – 22. oktobra 2022. godine u organizaciji Tehnološkog fakulteta Banja Luka, održaće se “XIV konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske” sa međunarodnim učešćem, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci.  Učesnici će moći predstaviti svoje radove na tri načina, u vidu plenarnih predavanja, usmenih predavanja i poster prezentacije.

Više informacija na web stranici konferencije: https://savjetovanje.tf.unibl.org

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na e-mail adresu: conference@tf.unibl.org

 
XIV Konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske