27. novembra 2021. godine na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci održana je 11. Skupština UITRS-a koju je otvorila predsjednica Skupštine prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić. Zbog trenutne situacije uzrokovane korona virusom, Skupština je održana sa manjim brojem članova uz poštovanje svih mjera propisanih od strane Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Na početku je, od strane predsjednika Udruženja Jazić Miodraga, iznesen kratak pregled izvještaja za 2020. godinu i usvojen je zapisnik sa X redovne Skupštine Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, održane u novembru 2020. godine, na koji nije bilo prigovora.

Predsjednik Udruženja  Miodrag Jazić, prisutnima je predstavio knjigovodstveni  izvještaj, te izvještaj za APIF i Raisesee projekat. Istakao je da je tokom godine Udruženje pozitivno realizovalo jedno stručno putovanje u “Destilaciju” a.d. Teslić, te da je planirano i drugo putovanje u decembru 2021. godine u predstavništvo američke firme Becton Dickinson & Company tj. tvornicu “CareFusion BH 335” d.o.o. u Cazinu. Istakao je da su u toku godine izašla planirana dva prva broja novog časopisa Udruženja “Informator”, te da su pozitivno prihvaćena od strane čitalaca. Takođe je napomenuo da je Udruženje podržalo rad i učestvovalo na dva međunarodna skupa:

  • VII međunarodnom kongresu “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji” (EEM2021) na Jahorini i
  • međunarodnoj naučnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju  (STED 2021.) u Trebinju.

Raspravljalo se o daljoj saradnji i učešću na pomenutim skupovima, što je prihvaćeno jednoglasno.

 

Predsjenik je dalje predstavio plan aktivnosti rada UITRS za narednu, 2022. godinu, vezano za redovne aktivnosti UITRS, sastanke, seminare i putovanja.

Nakon toga predsjednik je prisutnima predstavio finansijski izvještaj, prihode, rashode i na kraju trenutni budžet kojim Udruženje raspolaže.

Fotografije sa 11. Skupštine i svečane večere možete pogledati ovdje.

Održana 11. Skupština UITRS