Dok se konzumacija insekata od strane ljudi ili entomofagije tradicionalno praktikuje u raznim zemljama tokom generacija i predstavlja zajedničku komponentu ishrane raznih životinjskih vrsta (ptica, riba, sisara), uzgoj insekata za ljudsku hranu i ishranu životinja je relativno skorašnji. Proizvodnja ove ‘mini stoke’ sa sobom donosi nekoliko potencijalnih prednosti i izazova. Cilj ovog dokumenta je da se čitaocu pruži pregled različitih pitanja vezanih za bezbednost hrane koja bi mogla biti povezana sa jestivim insektima. Namijenjena publika ove publikacije su profesionalci za bezbednost hrane, kreatori politike, istraživači, proizvođači insekata, kao i potrošači. Razgovara se o regulatornim okvirima koji regulišu proizvodnju, trgovinu i potrošnju insekata u raznim regionima. Dokument se završava uzdizanjem nekih drugih velikih izazova, kao što su prihvatanje potrošača i povećanje proizvodnje, koje bi industrija jestivih insekata trebalo da prevaziđe da bi imala globalniji domet.

Publikaciju možete otvoriti ovdje

FAO publikacija: Posmatranje jestivih insekata iz perspektive bezbjednosti hrane