Чланови Удружења инжењера технологије Републике Српске, као учесници РАИСЕСЕЕ пројекта, успјешно су организовали посјету у једну од првих фабрика за рециклажу ПЕТ амбалаже основаних у Босни и Херцеговини.
Иако се примијети ширење ове врсте дјелатности и од стране других компанија, “Оморика рециклажа” и даље предстваља одличан примјер, константно унапређујући процесне линије радећи на успостављању савремене лабораторије за контролу квалитета у задње вријеме.
У овом моменту, фабрика запошљава 51 радника, те се за рад користи високо аутоматизована линија процеса производње. Фабрика, упркос пандемији, и даље одржава процес производње на добром нивоу, истовремено поштујући све прописане здравствено-хигијенске мјере, које су такође испоштоване и приликом наше посјете са ученицима средњих школа.
Учесници студијске посјете, ученици двије средње школе, Техничке школе у Бањој Луци и Католичког школског Центра у Бањој Луци били су у пратњи својих професора. Ученици су имали прилику да из прве руке погледају процес прераде ПЕТ амбалаже и другог отпада, те ће бити у могућности да својим вршњацима пренесу стечена знања и могућности фабрике и њеног процеса за рециклажу отпада. Ипак, култура рециклирања ПЕТ амбалаже и других полимерних производа, није довољно развијена на просторима Босне и Херцеговине упркос постојања све већег броја “рециклажних станица” (мјеста са посебним контејнерима за рециклажу) на школским површинама и унутар круга већих стамбених блокова. Велики дио становништва је скептичан по питању рециклирања, те су грађани често и даље увјерени, да се чак и раздвојен отпад, расипа по градским депонијама. Ипак овакво мишљење је погрешно и у фабрици рециклаже “Оморика рециклажа” би вољели да виде више прикупљања у нашој земљи, јер су они за свој производни систем, принуђени да дио отпада као сировине увозе. Како се 97% крајњег производа фабрика извози захваљујући одличном квалитету, учесници РАИСЕСЕЕ пројекта ће бити у могућности да подрже рад фабрике промовишући овај одличан примјер процеса рециклирања ПЕТ амбалаже у пракси. С обзиром да фабрика има лиценцу за куповину прикупљеног отпада од физичких лица и од мањих група, отвара се шанаса за млађу популацију, ученике, да прикупљањем ПЕТ амбалаже, повећају буџет за школске активности.

Повезнице:

http://raiseseeris.istm.cnr.it/

https://eitrawmaterials.eu/

https://reciklaza.ba/

[/vc_column][/vc_row]

RAISESEE ПРОЈЕКАТ: Посјета фабрици за рециклажу ПЕТ материјала “Оморика рециклажа” д.о.о. Добој