Удружење инжењера технологије РС је од јуна 2018. Године узело учешће у пројекту RAISESEE Raw Materials Students Interships in East South East Europe. Чланови удружења на прбом састанку у Милану (ИТ), на коме је представњен пројекат који ће трајати у периоду од 2018. до 2021. године. Присутни чланови удржења су представили рад Удружења у претходном периоду и остварили многе значајне контакте са присутним учесницима.

Осим удужења инжењера технологије партнери пројекта су: Consiglio Nazionale Delle Ricerche CNR-ISTM, Milano, IT ; HyDep Srl Milano, IT; Dnipro University of Technology;  Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Sofia, BG;Montanuniversität Leoben; National Institute of Materials Physics Bucharest – Magurele; National Mining University (NMU Ukraine); Politecnico di Milano; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ – Tallinn University of Technology; PMF Banja Luka, University of Banja Luka i University of Oulu.

УИТРС У ПРОЈЕКТУ RAISESEE – RАWMATERIALS STUDENTS INTERNSHIPS IN EAST SOUTH EAST EUROPE