Семинар „Акредитовање тијела за оцјену усаглашености – испитне и калибрационе лабораторије, инспекцијска и сертификациона тијела у БиХ“ одржан је 25.05.2016.год., у организацији Привредне коморе Републике Српске. Актуелне теме из области акредитовања презентовали су представници Министарства за економске односе и регионалну сарадњу РС и Института за акредитовање БиХ, а семинару су присуствовали бројни чланови Удржења инжењера технологије РС.

Акредитовање тијела за оцјену усаглашености – испитне и калибрационе лабораторије, инспекцијска и сертификациона тијела у БиХ