У оквиру пројекта  „Локални интегрисани развој” (ЛИР) који проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), а примарно финансира Европска унија (ЕУ), објављује се Позив малим и средњим предузећима за исказивање интереса за подршком на провођењу пројеката унапређења технолошке опремљености и обуке за потребну радну снагу у 2017. години.

Овај позив за исказивања интереса ће омогућити свим заинтересованим малим и средњим предузећима (МСП) са подручја партнерских јединица локалне самоуправе, који дјелују у приоритетним секторима (обрада дрвета, обрада метала и обрада текстила) и одабраним ланцима вриједности  да раде заједно са Пројектом, како би реализирали и) програме обуке радне снаге и ии) инвестиције усмјерене ка побољшању технолошке опремљености, а у циљу подизања конкурентности МСП.

Циљ овог позива за изражавање интереса јесте да се идентификује до 10 пројеката којима ће се пружити подршка на унапређењу технолошке опремљености и до 10 пројеката који ће се односити на обуку потребне радне снаге, а које ће имплементирати МСП. Кроз провођење наведене подршке у 2017. години очекују се сљедећи кумулативни резултати:

    МСП која буду подржана ће у року од 12 мјесеци од имплементације пројекта остварити повећање прихода (по могућности од извозних послова) у износу од 3% у односу на остварени приход из 2015. године.
    Сва МСП која буду подржана ће запослити минимално 50 особа (кумулативно за сва МСП);

Попуњен образац приједлога, буџет и пратећу документацију потребно је доставити у једном (1) оригиналном примјерку и једној (1) копији, у А4 формату и увезане. Такође, комплетну пројектну документацију (у зип формату) је потребно доставити и у електронској форми, на ЦД-у, или УСБ меморијској картици.

На коверти је потребно назначити име позива за исказивање интереса за који се аплицира: „Позив малим и средњим предузећима  за исказивање интереса за имплементирање пројеката унапређења технолошке опремљености и обуке за потребну радну снагу уз подршку Пројекта „Локални интегрисани развој“ у 2017. години.“ Надаље, на коверти је потребно назначити и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити слиједеће: „НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве морају бити достављене у затвореној коверти препорученом поштом, курирском поштом или лично (потписана и датирана потврда ће бити додијељена лицу које лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Развојни програм Уједињених нација (УНДП)

Пројекат „Локални интегрисани развој“

УН ХОУСЕ

Змаја од Босне бб

71 000 Сарајево

Пријаве достављене другим путем (нпр. путем факса или емаил-а), неће бити узете у разматрање.

Крајњи рок за подношење пријава је сриједа, 29. децембар 2016. године до 17:00 сати, што потврђује датум на отпремници, поштански жиг или признаница. Пријаве се могу доставити и лично. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Јавни позив за подрску МСП ЛИД

МСП Подрска Прилог И_Образац

МСП Подрска Прилог ИИ_Будзет

МСП Подрска Прилог ИИИ_Писмо

 

Преузето са http://komorars.ba/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-za-iskazivanje-interesa/

ЛИР пројект – Позив малим и средњим предузећима за исказивање интереса