Na godišnjicu od katastrofalnih poplava u Jugoistočnoj Evropi a čije smo posledice i mi u RS osjetili, naše Udruženje je odlučilo da svoj mali doprinos da u najvećem gradu stradalniku, Doboju u vidu naučno-stručnog osvrta na prevenciju. Serminar je nosio naziv „Prevencijom poplava jači i od pripode: osvijestimo se strukom i naukom“ i održan je u Skupštinskoj sali Grada Doboja u simboličnom vremenu 11.55 časova. Na seminaru se govorilo o stanju nakon poplava  kao i o mjerama koje bi se trebale i morale preduzeti da bi se spriječila ponovna katastrofa. Uvodnu riječ dao je predsjednik udruženja Miroslav Tanasić a ulogu moderatora je imala Aleksandra Blagojević. Svoj doprinos u naučnom pogledu dali su eminentni stručnjaci svojih oblasti: prof.dr. Čedomir Crnogorac sa temom „Višenamjensko korištenje voda u funkciji zaštite od poplava“, mr. Janko Kecman iz Civilne zaštite RS sa temom „Katastrofalne poplave- materijalni i ljudski gubici“, temu vode i njene zdravstvene ispravnosti u kriznim situacijama objasnili su Miodrag Nikolić iz ZZZRS-RZ Doboj i Miljana Miljanović iz AD „Vodovod“ Banjaluka. Da svaka vanredna situacija ima uticaj na mentalno zdravlje pojasnila je Branislava Popović iz psihološkog savjetovališta „Ipostasis“ Banjaluka. Krizna situacija može da veže ljude i da socijalizaciju postavi na viši nivo uz minimalizovanje nastale štete, psihičke i materijalne, prenijela je u obliku pisma od ambasadora Japana Jamazakija, potpredsjednica Udruženja Suzana Gotovac Atlagić.

Iako je planirano da seminar traje tri sata, termin je probijen zbog duže diskusije i interesantnih tema. Naročitu pažnju je privukla rasprava o akreditovanim laboratorijama za analizu vode i hrane u BiH.

U toku seminara je bila organizovana kafe pauza, što je u velikoj mjeri omogućilo međusobno upoznavanje kolega inženjera tehnologije i gostiju, razmjenu iskustava i osmišljavanje zajedničkih budućih aktivnosti. Na kraju, svi učesnici i gosti su se pridružili koktel mezi koju je omogućilo Udruženje uz pomoć sponzora: pekoteke „Manja“ Banjaluka, AD „Vitinka“ Kozluk i domaćim slatkišima koje su volonterski pripremili članovi Udruženja.

Skupu se odazvalo 40-tak gostiju iz NVO sektora, Gradske uprave, visokoškolskih ustanova, privatnih preduzeća, javnih zdravstvenih ustanova, socijalnih ustanova.  Skup je bio medijski propraćen, a takođe je uslijedila i jednočasovna emisija na Televiziji Republike Srpske, sa sažetkom tema Seminara u serijalu „U fokusu“.

Važno je napomenuti i to da je Seminar bio akademskog karaktera što je imalo naročitu važnost s obzirom da je bilo osvrta na svjetsku literaturu na teme uzroka i prevencije poplava.

Seminar je zatvorio predsjednik Miroslav Tanasić izražavajuću nadu i planove  da se aktivnosti Udruženja po pitanju edukacije nastave i u budućnosti.

Linkovi na temu seminara:

http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=48903

http://www.dobojski.info/vijesti-iz-doboja/poplava-2014/item/8576-doboj-seminar-udruzenja-inzenjera-tehnologije-republike-srpske-foto

“Prevencijom poplava jači i od prirode: osvijestimo se strukom i naukom”, Doboj, 16. maj 2015. godine.