SP HEMIJA SA PARTNERIMA U POSJETI RUDNIKU SASE

SP HEMIJA SA PARTNERIMA U POSJETI RUDNIKU SASE

Дана 21.06.2019. реализована је студијска посјета руднику Сасе код Сребренице у коме су учествовали ПМФ, Рударски факултет УНИБЛ, Удружење инжењера технологије Републике Српске и гости ученици из средњих школа. Рудник Сасе је важан привредни субјект чија историја сеже чак до