RawD Trip љетна школа у Кракову за младе стручњаке из области рударства

RawD Trip љетна школа у Кракову за младе стручњаке из области рударства

Љетна школа RawD Trip доводи Љетна скола судентима од нивоа 4 семестра на више а који се образују у области рударства, технологија материјала и заштите околине у Кракову – важно рударско подручје ESEE  регије. Љетна школа нуди мастер и бацхелор

УИТРС у “RAISESEE” пројекту

УИТРС у “RAISESEE” пројекту
Удружење инжењера технологије РС је у пројекту који финансира Берлински фонд “EIT raw materials” који промовише што боље искориштење рудних богатстава тј. сировина које су у Европи прилично заступљене али недовољно искориштене. То подразумјева такође и поштовање еколошких принципа. RAISESEE