Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske u uspješnom međunarodnom konzorcijumu koji je dobio finansijsku podršku od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske u uspješnom međunarodnom konzorcijumu koji je dobio finansijsku podršku od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.

Jedan od važnijih ciljeva Udruženja jeste uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte koji imaju za cilj razvoj tehnologija iz domaćih sirovina i promociju nauke i tehnologije uopšte. Ovog proljeća je Udruženje učestvovalo u projektnoj aplikaciji pod nazivom „RAwMaterIalsStudents IntErnshipsin East

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske organizovalo seminar na temu „Deklarisanje hrane“ i „Tretman otpadnih voda“

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske organizovalo seminar na temu „Deklarisanje hrane“ i „Tretman otpadnih voda“

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske organizovalo je 22.04.2017. godine, stručni seminar na temu „Deklarisanje hrane“ i „Tretman otpadnih voda“ u Omladinskom centru, Brčko Distrikt,  BiH. Nakon uvodne riječi predsjednika UITRS-a Miroslava Tanasića, svoj doprinos su dali predavači: Prof. dr Goran