СЛОВЕНИЈА 8. – 10. ОКТОБРА 2015. ГОД.

СЛОВЕНИЈА 8. – 10. ОКТОБРА 2015. ГОД.

Стручна екскурзија у Републици Словенији реализована је 8. – 10. октобра 2015. године. Овај пут је колегама који су организовали екскурзију, помоћ приликом уговарања посјета пружио и колега Данијел Петровић. Током боравка у Словенији чланови Удружења су у Марибору посјетили