FAO publikacija: Posmatranje jestivih insekata iz perspektive bezbjednosti hrane

Dok se konzumacija insekata od strane ljudi ili entomofagije tradicionalno praktikuje u raznim zemljama tokom generacija i predstavlja zajedničku komponentu ishrane raznih životinjskih vrsta (ptica, riba, sisara), uzgoj insekata za ljudsku hranu i ishranu životinja je relativno skorašnji. Proizvodnja ove

Sticanje geografskih oznaka za poljoprivredne proizvode Bosne i Hercegovine (BiH)

USAID Turizam projekt u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH Vas poziva da učestvujete na online konferenciji na temu: Sticanje geografskih oznaka za poljoprivredne proizvode Bosne i Hercegovine (BiH), kojaće biti održana u srijedu, 07. aprila 2021., sa početkom u 09:30

10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021)

10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021) koji organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, održaće se 10. i 11. juna 2021. godine ONLINE. Na kongresu će učestvovati pozvani predavači i istaknuti stručnjaci iz različitih područja povezanih sa proizvodnjom hrane, održivosti, kvalitetom

KONFERENCIJA “ONE – HEALTH, ENVIRONMENT, SOCIETY 2022”

Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova sa kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do redukovanja otpada od hrane. Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih

EIT Food Seedbed 2021 

EIT Food Seedbed 2021  podržava inovativne ambiciozne preduzetnike i novoformirane startapove koji predstavljaju jedno od glavnih područja fokusa programa  EIT Food. Odabranim korisnicima programa biće obezbjeđena stručna podrška, obuka i mentorstvo, kao i finansijska podrška u iznosu do 8.000 evra za olakšavanje

Izašao prvi broj našeg časopisa “Informator”

„Informator“ je časopis Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske koji će objavljivati autorske priloge i informacije vezane za tehnologiju, inženjerstvo, industriju, hemiju, rudarstvo, laboratorijsku praksu, kontrolu kvaliteta i sličan materijal vezan za struku. Osim toga, u našem časopisu zainteresovane firme i organizacije

FAO publikacija o uticaju klimatskih promjena na bezbjednost hrane

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“. Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje

Članovi UITRS-a u EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari

Dana 22.12.2020. godine, članovi našeg Udruženja, zajedno sa učenicima gimnazije i studentima PMF-a, su posjetili EFT – Rudnik i Termoelektranu Stanari d.o.o. koja se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj ijugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja

Kontrola i upravljanje bezbjednošću hrane u vremenu COVID-19

Iako nema dokaza da se COVID-19 može prenositi hranom, mjere javnog zdravlja koje su sprovedene kako bi se ograničilo širenje koronavirusa na ljude uticale su na lance snabdjevanja hranom, trgovinu i obrasce kupovine potrošača. Proizvođači hrane, prerađivači hrane, potrošači i

Kontrolna tabla prehrambenih sistema je novi alat za informisanje o boljim prehrambenim politikama

Kontrolna tabla prehrambenih sistema objedinjuje postojeće podatke iz javnih i privatnih izvora kako bi pomogla donosiocima odluka da razumiju svoje prehrambene sisteme, identifikuju svoje poluge promjene i odluče koje treba povući. Kako postoji rasprostranjeno mišljenje da su naši prehrambeni sistemi neodrživi, identifikovanje načina za njihovo mijenjanje i poboljšanje je teško. Prehrambeni sistemi su složeni i nude mnoge ulazne tačke za promjene. Pored toga, čak i kada su mjere identifikovane, često im nedostaje javno