JUBILARNA 10. SKUPŠTINA UDRUŽENJA 2020.

Posjeta EFT – Rudniku i Termoelektrani Stanari 2020.

Bijeljina 2019.

Banja Vrućica – Teslić 2019.

9. SKUPŠTINA 2019.

Posjeta “Omorika reciklaža” d.o.o. Doboj 2020.

7. СКУПШТИНА 2017.

Brčko 2017.

Milano 2018.

Posjeta rudniku SASE 2019.

Doboj 2015.

5 СКУПШТИНА 2015.

Crna Gora 2016.

6. СКУПШТИНА 2016.

4. СКУПШТИНА 2014.

Makedonija 2014.

Slovenija 2015.

Mađarska 2015.

1. СКУПШТИНА 2011.

Slovenija – Austrija 2013.

Mostar – Trebinje 
3. СКУПШТИНА 2013.

Italija 2014.