Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske

Udruženje inženjera tehnologije je dobrovoljna, društvena, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija inženjera tehnologije i njenih organizacija u Republici Srpskoj, otvorena za prijem članova ne samo tehnološke struke već i srodnih struka (hemičara, ekologa i dr.) i za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu. Osnivačka skupština Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, na kojoj je bilo prisutno 110 inženjera, održana je 28.11.2010. godine u Banjoj Luci.

Novosti

Sticanje geografskih oznaka za poljoprivredne proizvode Bosne i Hercegovine (BiH)

USAID Turizam projekt u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH Vas poziva da učestvujete na online konferenciji na temu: Sticanje geografskih oznaka za poljoprivredne proizvode Bosne i Hercegovine (BiH), kojaće biti održana u srijedu, 07. aprila 2021., sa početkom u 09:30

10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021)

10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021) koji organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, održaće se 10. i 11. juna 2021. godine ONLINE. Na kongresu će učestvovati pozvani predavači i istaknuti stručnjaci iz različitih područja povezanih sa proizvodnjom hrane, održivosti, kvalitetom

KONFERENCIJA “ONE – HEALTH, ENVIRONMENT, SOCIETY 2022”

Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova sa kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do redukovanja otpada od hrane. Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih