RAISESEE ПРОЈЕКАТ: Посјета фабрици за рециклажу ПЕТ материјала “Оморика рециклажа” д.о.о. Добој

Чланови Удружења инжењера технологије Републике Српске, као учесници РАИСЕСЕЕ пројекта, успјешно су организовали посјету у једну од првих фабрика за рециклажу ПЕТ амбалаже основаних у Босни и Херцеговини.Иако се примијети ширење ове врсте дјелатности и од стране других компанија, “Оморика

УИТРС у “RAISESEE” пројекту

Удружење инжењера технологије РС је у пројекту који финансира Берлински фонд “EIT raw materials” који промовише што боље искориштење рудних богатстава тј. сировина које су у Европи прилично заступљене али недовољно искориштене. То подразумјева такође и поштовање еколошких принципа. RAISESEE

УИТРС У ПРОЈЕКТУ RAISESEE – RАWMATERIALS STUDENTS INTERNSHIPS IN EAST SOUTH EAST EUROPE

Удружење инжењера технологије РС је од јуна 2018. Године узело учешће у пројекту RAISESEE Raw Materials Students Interships in East South East Europe. Чланови удружења на прбом састанку у Милану (ИТ), на коме је представњен пројекат који ће трајати у

Удружење инжењера технологије Републике Српске у успјешном међународном конзорцијуму који је добио финансијску подршку од Европског института за иновације и технологију.

Један од важнијих циљева Удружења јесте укључивање у националне и међународне пројекте који имају за циљ развој технологија из домаћих сировина и промоцију науке и технологије уопште. Овог прољећа је Удружење учествовало у пројектној апликацији под називом „РАњМатерИалсСтудентс ИнтЕрнсхипсин Еаст