10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021) koji organizuje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, održaće se 10. i 11. juna 2021. godine ONLINE.

Na kongresu će učestvovati pozvani predavači i istaknuti stručnjaci iz različitih područja povezanih sa proizvodnjom hrane, održivosti, kvalitetom hrane i sigurnošću, trendovima u proizvodnji hrane, sistemima distribucije hrane, modernim izazovima i COVID-19 izazovima u prehrambenim sistemima i ishrani.

Više detalja se može pronaći na stranici kongresa www.cefood2021.ppf.unsa.ba.

10. Centralno evropski kongres hrane (CEFood2021)