Teslić, 10.12.2016. – Radionica na temu „Mediji i zaštita životne sredine“ održana je u subotu u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Organizator radionice bio je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS u saradnji sa Klubom novinara Banjaluka.

Cilj radionice bio je da se novinari upoznaju sa radom Fondova kako u RS tako i u Federaciji BiH, kao i da se određene teme o kojima je bitno izvještavati, približe novinarima.

Na radionici se govorilo o zagađivačima životne sredine, posebnim kategorijama otpada, zakonskim rješenjima i usklađenošću sa propisima i standardima EU ali i naknadama za finansiranje Fonda.

Učesnici panel diskusije bili su Miloš Jokić i Svjetlana Radusin iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS kao i Nedžla Buljina ispred Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Na radionici je učestvovao veći broj novinara i predstavnika medija.

 

20161210_11324520161210_113223

Preuzeto sa http://ekofondrs.org/41-novosti/328-201612-teslic.html

 

Radionica na temu “Mediji i zaštita životne sredine”