Predstavljanje tehnologije tretmana prečišćavanja otpadnih voda pomoću vještačkih močvarišta

Predstavljanje tehnologije tretmana prečišćavanja otpadnih voda pomoću vještačkih močvarišta

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske, te Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, organizuje seminar pod nazivom  “Predstavljanje tehnologije tretmana prečišćavanja otpadnih voda pomoću vještačkih močvarišta”, koji će